Om websiden

Websiden er utarbeidet av Arne Gylseth for hjelp i undervisningen.

Jeg er faglærer i automasjon ved Godalen VGS i Stavanger.

Denne første websiden om robotteknologi passer nok best for VG1. Noe av stoffet kan kanskje også brukes i VG2 klassen.

Det er meningen at det skal komme noen flere websider, omkring samme tema, som er bedre tilpasset VG2/VG3 automatisering, litt senere.

Arne Gylseth – Stavanger 2022